Коломийська єпархія УГКЦ
Зображення із фотогалереї

Християнський вісник

Церковний дрес-код

2017-06-22 10:51:00

Чи можна ходити до церкви в джинсах, міні-спідниці, шортах? Яким є найкращий “церковний” дрес-код для молодої людини? Своєю думкою діляться імідж-дизайнер, священик та дружина священика, в той час як молодь намагається вгадати, як краще одягнутися, коли зайдеш до храму.

БФ “Карітас” розпочав проект для вирішення проблеми спілкування між коломиянами і переселенцями

2017-06-16 20:00:37

Доволі часто з уривків приватних розмов можна почути нарікання на людей-переселенців, мовляв прийшли на все готове, “вони зовсім не трудолюбиві”, а ще смітять і не поважають чужу працю, розмовляють російською мовою та ще цілий ряд всяких неприємностей і звинувачень.

Духовно-екологічні роздуми над Знаннями як даром Святого Духа

2017-03-29 21:45:03

Знання – це дар Святого Духа, який допомагає ще більше заглибитись у таємницю Божої любові до Свого Створіння.

 

Декрет “Про права і обов’язки пароха (адміністратора) і допоміжних структур, задіяних на парафії”

від 20.02.2006 р.Б.

Праця на Христовій ниві - є нелегка, вона вимагає від усіх нас розуміння свого місця в покликанні служіння Богові. На жаль, виникає багато труднощів, бо не всі вірні і деякі духовні особи, розуміють свою роль і місце в цьому служінні.

Добре і якісне функціонування парафії включає в себе єдність всіх структур що задіяні при ній. Ця єдність може бути досягнута, якщо всі структури працюватимуть за чітко сформованими правилами.

З метою усунення непорозумінь і покращення душпастирської праці, ми вирішили видати цей декрет, який зобов’язує всіх і одночасно коротко роз’яснює обов’язки та права пароха (адміністратора) і церковних структур.

Маємо надію в Бозі, що цей декрет допоможе всім нам краще працювати для Слави Божої, добра Церкви і для спасіння повірених душ.

І. ЗАГАЛЬНО-ПРАВОВЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАРАФІЇ

1.1. Парафія є визначеною спільнотою вірних, утвореною в сталий спосіб в єпархії, пастирська опіка над якою доручається парохові (адміністратору), який призначається грамотою Правлячого Архиєрея. Кан. 279 ККСЦ. У великих парафіях на допомогу парохам (адміністраторам) призначаються священики-сотрудники. Парафія підпорядковується Єпархіальному Управлінню.

1.2. Те, що Пастирі Церкви, представляючи Христа, голосять як учителі або постановляють як керівники Церкви, вірні, свідомі власної відповідальності, зобов’язані виконувати з християнським послухом.

Вірні свобідно можуть виявляти Пастирям Церкви свої потреби, особливо духовні, а також свої побажання.

Відповідно до своїх знань, компетенцій і здібностей, якими відзначаються, вірні мають право, а іноді навіть обов’язок, виявляти Пастирям Церкви свою думку в справах, які стосуються добра Церкви, і, зберігаючи непорушність віри і звичаїв та пошану до Пастирів, а також, зважаючи на спільну користь і гідність осіб, ознайомлювати з нею інших вірних. Кан. 15 ККСЦ

1.3. Парох (адміністратор) у парафії в певний спосіб уприсутнює єпископа, і тому має обов’язок дбати, щоб вірні відчували себе пов’язаними зі своїм архиєреєм. Єпископ представляє Святішого Отця в повіреній йому єпархії і вершить свою пастирську службу над єпархією, в котрій Вселенська Церква присутня і діє, тому вірні, зберігаючи зв’язок любові і послуху зі своїм єпископом, зберігають свій зв’язок єдності з цілою Вселенською Церквою.

1.4. Громади не можуть собі самочинно вибирати або звільняти священика чи приводити з інших єпархій або парафій.

1.5. Парох (адміністратор) керує всією діяльністю парафії. У всіх правових справах він виступає від імені парафії. Кан. 290 § 1. ККСЦ. Церква Христова є Єпархіальною структурою, тому вірні творять лише дорадчий орган, а не керівний.

1.6. Парафія повинна мати власну печатку з повним найменуванням, штамп, бланки, необхідні для її діяльності, які повинні зберігатися у пароха.

1.7. Ключі від храму повинні бути в пароха і паламаря або в осіб, яким доручить парох.

1.8. Пароху надано право прийому та звільнення з роботи працівників, котрі працюють на парафії (дяк, диригент, паламар, скарбник, грабар, прибиральниці та інші наймані робітники).

1.9. Кожна парафія зобов’язана належно утримувати пароха (адміністратора). Канон 390 § 1. гласить: “Священослужителі мають право на відповідне утримання, і тому за виконання дорученого їм уряду або завдання повинні одержувати слушну винагороду, яка, якщо йдеться про одружених священослужителів, повинна забезпечувати також утримання їхньої сім’ї”.

У разі неспроможності парафії належно утримувати священика, така парафія втрачатиме статус парафії і буде знижена до статусу дочірної Церкви сусідньої великої парафії.

1.10. Парох зобов’язаний проживати на території парафії. Громада або декілька громад, які входять до складу парафії, повинні подбати про належний парафіяльний будинок зі всіма вигодами для проживання пароха і його сім’ї, до якої належать: священик, дружина, неодружені діти, батьки, які потребують опіки.

1.11. Якщо священик живе на парафії у власному будинку при відсутності плебанії, то парафія оплачує 50% видатків, пов’язаних з утриманням будинку; а якщо парафія має чи хоче будувати парафіяльний будинок, а парох не хоче ні жити, ні будувати, а добирається з-поза меж парафії і проживає там у власному помешканні, - то у такому випадку парафії заборонено покривати фінансові витрати як на утримання власного будинку, так і пов’язані з доїздом до парафії такому священику.

1.12. На парафії повинні бути книги: хрещення, вінчання, оповідей, похоронів, журнал катехизації, які веде сам парох або уповноважена ним особа. Усі юридичні документи парафії, вхідна і вихідна документація, повинні зберігатись у парафіяльному архіві і мати порядкову нумерацію. Всі вірні приналежні до певної парафії повинні бути вписані в офіційний реєстр парафіян, на основі якого вони набувають юридичний статус парафіянина. (Канон 296 §1,4).

Єпархіальний Єпископ або його уповноважений повинен при нагоді візитації або в інший відповідний час переглянути архівні документи, а парох має дбати про те, щоб нічого не потрапило до чужих рук.

1.13. Усе майно рухоме й не рухоме, що належить парафії, потрібно зареєструвати в офіційній інвентарній книзі парафії з усіма детальними характеристиками та документами. Канон 1026 ККСЦ.

Один примірник інвентарного церковного майна повинен зберігатися в архіві парафії, а другий в архіві єпархіальної курії; в обох примірниках слід відмічати кожну зміну, якої зазнає сталий майновий стан цієї юридичної особи.

Без дозволу єпархіального Єпископа заборонено відчужувати церковне майно. Канон 1036 § 1. 2-е. ККСЦ.

1.14. У кожній парафії повинна бути касова книга, за ведення якої відповідає тільки сам парох. У цій справі парох повинен подбати, щоби йому допомагали фахові особи обізнані з бухгалтерськими та економічними справами, тобто, скарбник, бухгалтер, економіст або економічна рада. Канон 295 ККСЦ.

1.15. Пожертви за такі священодіяння, як: хрещення, вінчання, єлеопомазання, похорони, панахиди, молебні, акафісти, сорокоусти, поминання та намірення на Служби Божі, читання Євангелія на похоронах, останнє цілування, мирування, освячення будинків та інші освячення, душпастирські відвідини із йорданською водою - подаються особисто священикові. Сума пожертв не встановлюється. Вірні з власної ініціативи можуть внести також і пожертви у церковну касу. Пожертви за священнодіяння не обліковуються в касову книгу парохії.

1.16. Пожертви за поминання і намірення у Святій Літургії парох (адміністратор) зобов’язаний приймати особисто або, як виняток, через особу, якій він надав на це письмове доручення. Стипендії за поминання і намірення у Святій Літургії обліковуються особисто священиком і при надлишку повинні передаватися в Єпархіальне управління для справедливого розподілу між священослужителями.

1.17. Для перевірки фінансової діяльності парафії встановлена Єпархіальна ревізійна комісія.

1.18. У всіх правових справах парох виступає від імені парафії. Кан. 290 § 1 ККСЦ.

1.19. Кожна парафія зобов’язана сплачувати податок (катедратик) на Єпархію у спосіб встановлений єпархіальним Єпископом та економічною радою (на 2006 рік – у сумі 6 грн з двору з сільських парафій і 20 % від доходу парафіяльної каси з міських парафій). Сума катедратику може змінюватися. Канон 1012 § 1. ККСЦ.

Вірні зобов’язані зараджувати потребам Церкви, щоб вона мала засоби необхідні для осягнення властивих їй цілей, головно для виконання Богослужінь, здійснювання справ апостольства та любові, а також для того, що конечне для належного утримання служителів. Канон 25 ККСЦ

1.20. Для допомоги отцеві парохові (адміністратору) в веденні фінансово-господарської діяльності, при парафії, як дорадчий орган, вибирається терміном на 3 роки Парафіяльна Рада, яку очолює парох (адміністратор). Членами Парафіяльної Ради є: старше братство, старше сестринство, секретар-скарбник та інші авторитетні члени парафії.

З поміж членів Парафіяльної Ради священик призначає осіб, відповідальних за різні ділянки парафіяльного життя.

Члени Парафіяльної Ради можуть безпосередньо звертатися із скаргою до отця-декана, якщо вони не задоволені діяльністю пароха (адміністратора).

1.21. Кожна парафія повинна мати свого літописця, який дбає про ведення літопису парафії та про оформлення і зберігання фото- та відео-матеріалів, пов’язаних з життя парафії.

1.22. Парафія зобов’язана дбати про належну охорону храму, про пожежно-технічну безпеку та обладнання необхідною кількістю засобів пожежегасіння.

2. ВКАЗІВКИ ВІДНОСНО ФІНАНСОВОГО ЖИТТЯ ПАРАФІЇ

Зважаючи на конкретні проблеми з життя наших парафій та маючи на увазі, що Апостол народів навчає, що “Господь звелів тим, що проповідують Євангеліє, - з Євангелія жити” (1 Кор 9,14), зобов’язуємо до наступного виконання фінансових положень щодо функціонування парафії:

2.1. Парафія забезпечує свої матеріальні потреби на основі повного господарського розрахунку та самофінансування. Її грошові надходження утворюються за рахунок добровільних пожертвувань вірних, підприємств, організацій, продажу предметів релігійного призначення та релігійної літератури і церковних послуг.

2.2. Парафія повинна мати свій розрахунковий рахунок в банку, поточним рахунком якого розпоряджається парох (адміністратор) в погодженні з членами Парафіяльної Ради.

2.3. Збір пожертвувань на церкву може проводитись в два способи:

а) раз в місяць збирається певна сума грошей з кожного двору, а таца в церкві тільки підчас великих свят і в храмовий празник;

б) в неділі і свята збирається таца в церкві під час Богослужінь.

2.4. При зборі грошей в церкві, кожній парафії потрібно дотримуватися наступних правил:

а) збір грошей відбувається з благословення священика. Священик або член Парафіяльної Ради, за згодою пароха, кожного разу посилає двох нових представників громади з тацею;

б) зібрані гроші ставлять в храмі на видному місці, а саме – на тетраподі, бічному престолі чи на якомусь іншому відповідному місці;

в) після закінчення богослужіння люди, які зібрали гроші, залишаються для їх рахування з точним занотовуванням у фінансову книгу;

г) пораховані гроші передаються скарбникові, і в касовій книзі єдиного зразка робляться відповідні записи: хто збирав гроші; сума зібраних грошей; хто приймає; а також ставляться підписи виконавців даної бухгалтерської операції. Грошові надходження повинні записуватися тільки в національній валюті України;

д) гроші, які поступили до скарбниці як пожертва, повинні прийматися в присутності двох людей, про що робиться відповідний запис, аналогічний попередньому;

є) священик може сам перевірити дану операцію або прийняти до відома;

є) без дозволу пароха скарбник не може самостійно розпоряджатися церковними грішми.

2.5. Парох-адміністратор, зваживши можливості парафії та поставивши до відома Парафіяльну Раду, - визначає для себе винагороду (заробітну плату), яка не повинна бути меншою прожиткового мінімуму, встановленого чинним законодавством України. Окрім того:

а) кожен священик, задіяний на парафії, має право покриття дорожніх витрат, якщо їде кудись у справах парафії або змушений на парафію доїжджати власним чи громадським транспортом за умови відсутності парафіяльного помешкання;

б) священик має право на справедливу грошову винагороду від парафії, якщо на запрошення пароха дає реколекційні, місійні та інші науки для парафіян чи групи парафіян;

в) священик-емерит, що допомагає пароху-адміністратору в душпастирській опіці, має право на справедливу грошову винагороду від парафії.

2.6. Парох (адміністратор) призначає винагороду (заробітну плату) парафіяльному штату робітників.

Співвідношення між винагородою (заробітною платою) пароха (адміністратора) та інших осіб, пов’язаних з діяльністю парафії таке:

а) отець-диякон отримує 1/3 платні пароха;

б) дяк дипломований отримує 1/4 від платні пароха (адміністратора) і 1/3 натуроплати (4-й гріш, 3-й хліб);

в) дяк не дипломований отримує 1/5 від платні пароха (адміністратора) і 1/3 натуроплати (5-ий гріш, 3-ій хліб);

г) дяк-диригент, який має дар праці з хором і створив відповідний хор, то йому належиться 1/3 від платні пароха (адміністратора);

д) паламар і всі інші працівники храму, кому священик визначить оплату, отримують 1/3 від платні дяка.

2.7. Парафія повинна сплачувати всі потрібні податки в державні фонди за священика.

2.8. Парафіяни повинні винагороджувати за труд при виконанні треб священика, дяка, паламаря.

2.9. Священикові належить (згідно традиції) перша таца на Великдень, Різдво і Храмовий празник.

2.10. Гроші зі скриньки біля тетраподу, та пожертви від “Плащаниці” належать церкві.

2.11. Витрати, пов’язані із літургійними обрядами (свічки, вино, світло, просфори, ладан, оливу, оливки (етеричні масла) і інше), оплачує церква.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЦЕРКОВНОГО ПРИЧТУ (ПРАЦІВНИКІВ ХРАМУ)

3.1. Всі працівники храму повинні вести високоморальний спосіб життя, бути взірцем поведінки для всієї громади.

3.2. Дяк зобов’язаний мати дяківський вишкіл або принаймні бути обізнаним із богослужіннями згідно літургійних приписів УГКЦ і канонів ККСЦ та виконувати всі розпорядження і вказівки пароха.

3.3. Диригент зобов’язаний знати диригентську справу, бути обізнаним із богослужіннями згідно літургійних приписів УГКЦ і канонів ККСЦ і виконувати всі розпорядження і вказівки пароха.

3.4. Паламар зобов’язаний бути обізнаним з богослужінням згідно літургійних приписів УГКЦ і канонів Східних Церков та добросовісно прислуговувати священику при відправах:

а) своєчасно відкривати і закривати храм;

б) в призначений час використовувати дзвони;

в) запалювати свічки і лампади й слідкувати за ними;

г) своєчасно подавати кадило при відправах;

д) слідкувати за порядком і чистотою в храмі;

є) виконувати всі вказівки пароха.

3.5. Скарбник, якого призначає парох (адміністратор), зобов’язаний:

а) допомагати священикові у веденні фінансових і бухгалтерських справ;

б) добросовісно вести облік фінансових надходжень і видатків;

в) старанно вести касову книгу;

г) в перших числах кожного місяця виплачувати заробітну плату, яку назначив парох (адміністратор) для працівників храму;

д) виплачувати винагороди особам, які трудились на користь церкви за вказівкою пароха (адміністратора).

3.5.1 Скарбник не може без відома пароха розпоряджатися фінансами або виконувати вказівки сторонніх осіб.

3.5.2. Скарбник зобов’язаний один раз в місяць відзвітувати перед парохом (адміністратором) і один раз в рік перед Парафіяльною Радою про фінансовий стан парафії.

Вище приведені правила встановлюються для мирного та гармонійного функціонування парафії для добра клиру та вірних задіяних у душпастирській праці Христової Церкви.

Декрет набирає чинності з моменту підписання.

З Архієрейським благословенням,
Правлячий Архієрей Коломийсько-Чернівецької єпархії
Єпископ Микола Сімкайло

Канцлер Коломийсько-Чернівецької єпархії
о.м. Василь Мельничук
Єпископ Микола Сімкайло

 • Правлячий Архієрей  Преосвященний Владика
  Кир Василій Івасюк
 • Канцелярія єпархії
  Протосинкел
  о. Роман Кіцелюк
  Синкели
  о.Володимир Прокіпчук
  о.Юрій Лукачик

  Канцлер
  о.Микола Горецький
  Віце-канцлер
  о. Олександр Федоришин

 • Економічний відділ
  Економ
  о. Віктор Прийдун

  Касир
  с.Вероніка Петрук

  Юрист
  п. Віра Сліпко
 • Прес-служба єпархії
  Речник
  о. Олег Гриців
  +380978131123
  Прес-секретар
  п. Діана Чавага
  e-mail: press.ugcc.ko@gmail.com
  Канцелярія єпархії
  +380662002606
  вул. І.Франка, 29, м.Коломия
  Івано-Франківської обл.
  78200 Україна
  e-mail: diocese.kolomyja@gmail.com
  Наші кнопки
 •  
 • Дизайн
  pent@gon : studio
 • Підтримка
  добрі люди
 • Розміщення
  добрі люди