друкувати


Християнсько-просвітницька місія "Емануїл"

Єпархія УГКЦ | 2017-12-18 14:34:52


Сьогодні через псевдохристиянські або відверто поганські,  ба й сатанинські культи, нашу суспільну свідомість атакує інвазія чужих божеств. Дедалі більших нападків зазнають традиційні християнські Церкви. Одним із інструментів інвазії є поширення різноманітних сект, культів, деструктивних духовних практик. Крок за кроком в Україні насаджується так звана мозаїчна культура, в якій немає чітко визначених логічних зв’язків, немає чіткої системності. Окремі елементи цієї світоглядної мозаїки, запозичені абсолютно з різнорідних джерел й химерно пов’язані в уявне ціле, сповнене протиріч, подають як продукти новітньої культури. Мета маніпуляторів далека від бажаного для людей "пізнання істини" чи стану "просвітління", їм потрібна духовна влада над українцями. Щоб запанувати над особистістю, спершу їй розщеплюють свідомість, далі опускають життя до рівня задоволення тваринних інстинктів. Саме так досягають повного контролю над кожним нашим кроком. Мета маніпуляторів зрозуміла: забрати від нас "свободу слави дітей Божих" (Рим. 8:21). А тоді тотально поневолити. Мета християнсько-просвітницької місії "Емануїл" протилежна: викриваючи демонічну сутність сучасних деструктивних культів, сект і практик, а також окультну природу небезпечних знаків і символів, застерегти, вберегти християн від їхніх пасток і закликати до внутрішньої переміни життя, відповідно до заклику Христа: "Покайтесь, бо Небесне Царство близько" (Мт. 4:17).

Використання окультної символіки – один із ефективних методів маніпулювання масовою свідомістю, зручний спосіб руйнування притаманної українцям цільної світоглядної системи, нашої унікальної картини світу, побудованої на традиційних цінностях і культурних надбаннях, що формувалися впродовж тисячолітньої історії. Культурні коди нації, а також скрипти традиційної християнської релігійності нашої нації – перевірені і легітимовані реальним досвідом. Суспільство, що володіє стійким світоглядним каркасом, дуже важко обдурити, майже неможливо напустити йому в голову туману "оберти, як липку", а тоді скерувати у потрібне для маніпуляторів русло. Якщо особа чітко, логічнo мислить, немає у собі світоглядних протиріч на обман не поведеться. Тому головне завдання маніпуляторів: посіяти хаос в умах, вибити опору з-під ніг,  порушити усталену систему цінностей, зруйнувати традиційну релігію.

Зараз спостерігасться дуже серйозний ренесанс неоnoганства. Багато тих речей, які були звичними і прийнятними для язичницького світогляду в сиву давнину, дуже потужно повертаються в реальність XXI сторіччя. Попри те, що Україну вважають християнською державою, багато з українців і досі є або поверховими християнами, або відвертими поrанами за способом життя і світоглядом. Не всі це до кінця усвідомлюють, або не зізнаються собі, але поводиться як погани. У зоні найбільшого ризику діти й пiдлітки. В переважній більшості призначений них інтернет- медіа-контент сьогодні можна сміливо назвати магічним. Нашим дітям підсувають такі іграшки, показують такі телефільми, такі мультфільми, подають такі книги, які спотворюють катеropiї добра і зла. Відверте зло все частіше подасться під машкарою добра, а магічний світогляд вже давно став панівним y більшій частині дитячого контенту. Ще в нас є дуже серйозна лакуна в релігійній освіті дорослих і дiтей.

Окремим феноменом кінця ХХ-початку ХХI ст. є поява ринку реліriйних послуг. Чимало різноманітних і церков сект сьогодні пропонують свої послуги людям, які знаходяться у пошуку Бога. Особливістю цих нових утворень є слабка догматична база i теологія. Дуже часто вона взагалі відсутня. Ці церкви називають ще харизматичними, оскільки вони тримаються на харизмі свого лідера засновника. Християнсько-просвітницька місія "Емануїл" покликана допомогти вірним з’ясувати приховану суть цього "ринку" релігійних послуг, закликати людей бути особливо обережними з цими спільнотами, викрити їхню, часто, шахрайську сутність. Своє завдання, як духовенство і вірні Святої Церкви вбачаємо в акцентуванні та пізнанні Слова Божого у парафіяльних спільнотах, хочемо ділитися своїм досвідом і знаннями з ближніми, а також акцентувати на активізації церковноrо життя. Здійснюючи місії, виконуємо те завдання, яке колись Iсус Христос дав своїм апостолам.

Автор: о. Юрій Максим'юк, декан Печеніжинський